هیفا گلد
هیفا گلد

شما بعد از ثبت نام و عضویت در سایت و اپلیکیشن ما، شماره همراه شما در دیتابیس سایت ما ثبت می شود و ما می توانیم برای شما ناتیفکیشن و پیامک ارسال کنیم.
برای برخی از مراحل کار در سایت شاید نیاز شود از لوکیشن و مکانی که شما در محدوده آن هستید استفاده کنیم.
تمام پرداخت و خرید به صورت کارت های بانکی و درگاه های بانکی معتبر انجام می شود.
ما خود را موظف می دانیم که اطلاعات کاربران را به هر نحوی محفوظ بداریم و تحت هیچ شرایطی جایی منتشر نخواهیم کرد.